Lid Worden

Lid worden van smartlappenkoor “Gère Weg”

Vul dan het onderstaande formulier onder aan de webpagina in en er zal zo snel mogelijk met u contact opgenomen worden. Ondanks dat u zich via de website aanmeld zult u alsnog een inschrijfformulier toegestuurd krijgen.

Bij Gère Weg is er momenteel een wachtlijst van kracht voor dames. 
Om de balans binnen het koor te waarborgen zijn wij op zoek naar enkele mannen.

Denkt u erover om ook lid te worden schrijf u dan nu in. 
Het smartlappenkoor “Gère Weg is een officiële vereniging waarvoor leden contributie zijn verschuldigd.
De hoogte van de contributie wordt in de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Het tarief bedraagt per 1 januari 2019 € 75.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december betalingen vooraf per automatische incasso

Indien iemand gedurende het verenigingsjaar lid wordt zal er naar rato contributie betaald moeten worden.

Bestaand lidmaatschap:

• Per jaar
Betalingen vooraf per automatische incasso.

Stoppen als lid van smartlappenkoor “Gère Weg”?
Dat vinden we jammer!
Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat.
Op betaalde contributies word geen restitutie toegepast.

Vragen of aanmelden?
Dan verzoeken we u om niet te bellen, maar een email te sturen naar: smartlappenkoorgereweg@gmail.com