Geschiedenis

Geschiedenis Gère Weg

Ontstaan van het smartlappenkoor “Gère Weg” Kerkdriel

De traditionele smartlappen zijn niet meer weg te denken uit de muziek wereld.

De Smartlap is een benaming voor het levenslied en dan vooral voor die vormen van het levenslied waarin een larmoyante geschiedenis wordt verteld.
Deze traditie wordt voortgezet door een enthousiaste groep mensen die van start zijn gegaan met het Smartlappenkoor “Gère Weg”.
 

Het smartlappenkoor “Gère Weg”is een initiatief van twee rasechte Drielenaren Marga Verhoeckx en Ivar Schippers.
Met toeval liepen die twee elkaar tegen het lijf in Den Bosch, nadat zij afgesproken hadden elkaar een keer te bellen kwam van het een het ander. Na een aantal keren bij elkaar te zijn geweest en de basis te hebben gelegd voor “Gère Weg”zijn ze van start gegaan met de oprichting van hun eigen koor.
Ivar is zelf al geruime tijd zanger van het Nederlandstalige lied, en met de komst van dit vernieuwde idee stond er een nieuwe uitdaging voor de deur voor deze sympathieke Drielenaar.

Natuurlijk kun je een koor niet opstarten met 2 leden, dus zijn Marga en Ivar door middel van een krantenartikel in een regionaal blad naar buiten getreden met wat de plannen waren en hoe ze het wilde gaan aanpakken.
Er werd een introductie avond gepland in december 2009, die avond wierp meteen zijn vruchten af met een overweldigende opkomst van 23 mensen.
Gelijk werd een 1e repetitie van het nog prille smartlappenkoor gepland, 13 januari 2010 was de eerste dag om hun zangkunsten en kwaliteiten ten gehore te brengen.
Met een grote opkomst van 43 mensen was dit een perfecte eerste stap naar een mooie toekomst met het smartlappenkoor.
Op enkele leden na komt iedereen uit Maasdriel, de grote animo voor dit soort koren hebben ertoe geleid dat op korte termijn al een leden stop in was gevoerd. 

Het Luchtschip te Kerkdriel is op dat moment de repetitie haven van het koor, daarvan mag het koor gratis gebruik maken. Uitbater Theo van Dulmen is zelf ook lid en drumt ook graag mee. Sinds 12 maart 2010 hebben we ook een benoemd bestuur. Leden variëren tussen de 30 en de 70 jaar. 16 juli 2010 zijn de statuten en een huishoudelijk reglement goedgekeurd. Tegenwoordig reperteerd het koor bij dierensportcentrum ” Het Laar”.

Gère Weg staat voor gebroederlijkheid en saamhorigheid.
Het idee is verder uitgewerkt en met als uitgangspunt “Smartlappen” en daarnaast de levensliederen gaan we het helemaal waar maken met deze voltallige formatie
Een serieuze formatie waar toch iedereen veel lol en plezier heeft en natuurlijk zijn de leden zelf ook “Gère” weg wor ! We hebben plezier met zingen en willen daarmee jong en oud laten genieten . 
Met volle trots zullen we de wegen gaan bewandelen om een toegevoegde waarde voor de gemeenschap te zijn. We hebben er erg veel zin in !

De vereniging zal in de toekomst ook regelmatig van zich laten horen en diverse optredens verzorgen. Indien u hier bij wilt zijn houdt dan onze agenda in de gaten en kom een liedje meezingen of meedeinen op een van de vele levensliederen van Smartlappenkoor “Gère Weg” . De ledenstop is sinds 2020 komen te vervallen, potentiële leden kunnen zich weer inschrijven. 

Indien u een optreden wilt boeken, vragen wij u dit bij voorkeur 8 weken en uiterlijk 4 weken voorafgaand bij het secretariaat van onze vereniging in te dienen. Correspondentieadres Postbus 111, 5330 AC Kerkdriel of via e-mail:  smartlappenkoorgereweg@gmail.com. Uw aanvraag zal in behandeling worden genomen en zo spoedig mogelijk worden beantwoord. Om de kans op een positief antwoord te vergroten  willen wij u wijzen op de voorkeur termijn van 8 weken bij uw aanvraag.  

 

logo