Algemeen

Algemeen

Het Coronavirus wat momenteel nog rondwaart, brengt voor smartlappenkoor Gère Weg ook een onzekere periode met zich mee. Binnen de samenstelling van het koor kent Gère Weg ook een risico groep. Het bestuur heeft er dus ook voor gekozen om de richtlijnen van het RIVM nauwlettend op te volgen. Voorlopig adviseert het RIVM om geen repetities en optredens van koren te verzorgen tot 10 september. Op 10 september worden de richtlijnen herzien en zal bekend worden gemaakt wat voor regels en verplichtingen er zullen gaan gelden. De anderhalve meter afstand zal hoogstwaarschijnlijk gehandhaafd blijven. Tot 10 september zijn in ieder geval alle activiteiten van het smartlappenkoor on hold gezet.